ÜRÜNLERİMİZ

 

1. C# programlama dili ve .Net 6 LTS geliştirme ortamında geliştirilmiş,

2. Microsoft SQL Server 2012 ve sonrası, ORACLE 12c ve sonrası, PostgreSQL 11 ve sonrası veritabanları ile çalışabilmektedir,

3. HTML5, CSS3 ve Javascript desteğine sahip,

4. İstemci taraflı bileşen ve modül geliştirmeleri Typescript dili yapılmış,

5. İstemci taraflı arayüz bileşenlerine sahiptir,

6. İstemci taraflı geliştirmelerin kolaylaştırılması için Typescript ortamında kullanılabilecek C# uyumluluk kütüphanelerine sahiptir,

7. Sunucu taraflı MVC deseni kullanılmaktadır,

8. Sunucu taraflı arayüz bileşenlerine sahiptir,

9. Otomatik veri giriş formu oluşturma yeteneğine sahiptir,

10. Yerleşik simetrik şifreleme, asimetrik şifreleme ve hash oluşturma yeteneklerine sahiptir,

11. Tüm erişim, işlem ve veri değişimi bilgilerini otomatik kayıt altına alma özelliğine sahiptir,

12. Ayrıca aşağıdaki modüllere sahiptir;

 • Kullanıcı ve oturum yönetimi modülü,
 • Birim ve organizasyon şeması yönetimi modülü,
 • Yetkilendirme ve veri kısıtlama modülü,
 • Bildirim modülü,
 • Dosya yükleme ve yönetimi modülü,
 • Duyuru modülü,
 • Etkinlik modülü,
 • IP kısıtlama modülü,
 • Menü yönetimi modülü,
 • Sistem içi mesajlaşma modülü,
 • Parametre yönetimi modülü,
 • Takvim modülü,
 • Yardım modülü
 • 13. Modüllerin akıcı kullanımı için uygun verilerin önbelleğe alınması (cache) özelliğine sahiptir,

  14. Modüllerin uygulama içi programatik kullanımı için olanak sağlamaktadır,

  15. Modüllerin uygulama dışında web servisleri üzerinden kullanımı için REST API ile erişim imkânı sağlamaktadır.

  Sipariş için iletişime geçiniz

  1. Typescript dili ve React Native geliştirme ortamında geliştirilmiştir,

  2. Mobil Realm veritabanı ile çalışabilmektedir,

  3. Veritabanı servis katmanı hazır halde bulunmaktadır,

  4. Offline çalışma yeteneğine sahiptir ve bunun için hazırlanmış örnek ekranlar bulunmaktadır,

  5. Tüm sunucu iletişimi ayrı bir servis katmanında soyutlanmışdır,

  6. Sunucu iletişimi için token yapısı kullanılmakta, token üretimi ve iletimi servis katmanı içinde otomatikleştirilmiştir,

  7. Hassas verilerin istemci-sunucu arası transferinde kullanılmak üzere 2048 Bit RSA şifreleme yeteneğine sahiptir,

  8. Hazır arayüz bileşenlerine sahiptir,

  9. Arayüz ve bileşenler, tablet ve telefon ortamlarının her ikisinde de geliştirme yapmaya uygundur,

  10. Farklı ekran büyüklüğü ve çözünürlüğe sahip cihazlar için dinamik tema özelliği sunmaktadır,

  11. Birden fazla sayıda ekran/sahne kullanımı ve ekran geçişleri için “Route” bileşenine sahiptir,

  12. Geliştirmelerin kolaylaştırılması için Typescript ortamında kullanılabilecek C# uyumluluk kütüphanelerine sahiptir,

  13. Belirtilen özellikler Google Android ve Apple iOS/iPadOS işletim sistemlerinde sorunsuz çalışmaktadır.

  Sipariş için iletişime geçiniz

  1. Uygulama Asp.Net Core MVC ortamında geliştirilmiştir,

  2. Microsoft SQL Server, Oracle veya PostgreSQL veritabanı ile çalışmaktadır.

  3. Firma yönetimi modülüne sahiptir,

  4. Personel yönetimi modülüne sahiptir,

  5. Proje yönetimi modülüne sahiptir, bu modül ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmektedir;

 • Projelendirme bilgi yönetimi,
 • Maliyet bilgileri yönetimi,
 • İhale komisyonu bilgileri yönetimi,
 • İhale katılımcı ve teklif bilgileri yönetimi,
 • İhale usul ve gerçekleşme bilgileri yönetimi,
 • Sözleşme bilgileri yönetimi,
 • Yer teslimi ve işe başlama bilgileri yönetimi,
 • Şantiye bilgileri yönetimi,
 • Ödenek bilgileri yönetimi,
 • Süre uzatımı bilgileri yönetimi,
 • İş artışı/azalışı bilgileri yönetimi,
 • Hakediş bilgileri yönetimi,
 • Kontrol teşkilatı bilgileri yönetimi,
 • Kabul (geçici, kesin) komisyon bilgileri yönetimi,
 • Kabul (geçici, kesin) işlemleri bilgileri yönetimi,
 • Tahsis edilen araç, ekipman vb. bilgileri yönetimi,
 • Proje nakdi gerçekleşme bilgileri yönetimi,
 • Proje dosya arşivi yönetimi,
 • Proje fotoğraf galerisi yönetimi,
 • Proje işlem tarihçesi sorgulama.
 • 6. Uygulamanın sahip olduğu modül ve özelliklerin kullanılabilmesi için hazır ekranlar bulunmaktadır,

  7. Modül ve özelliklerin uygulama içi programatik kullanım için olanak sağlamaktadır,

  8. Modül ve özelliklerin uygulama dışında web servisleri üzerinden kullanımı için REST API ile erişim imkânı sağlamaktadır.

  Sipariş için iletişime geçiniz

  1. Uygulama Asp.Net Core MVC ortamında geliştirilmiştir,

  2. Microsoft SQL Server, Oracle veya PostgreSQL veritabanı ile çalışmaktadır,

  3. Personel tanımlama modülüne sahiptir,

  4. Proje tanımlama modülüne sahiptir,

  5. Proje dosya arşivi modülüne sahiptir,

  6. İş tipi yönetimi modülüne sahip olup, bu modül ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir;

 • İş tipi tanımlama,
 • İş tipine özel aşamalar tanımlama,
 • Aşamalar arası geçiş durumları tanımlama,
 • İş tipine özel ön tanımlı iş önceliği, iş ağırlığı, iş süresi belirleme,
 • 7. İş/talep yönetimi modülüne sahip olup, bu modül ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir;

 • İş tanımlama,
 • İş önceliiği belirleme,
 • İş ağırlığı belirleme,
 • İş bitiş tarihi belirleme,
 • İşe yorum ekleme,
 • İş aşaması değiştirme,
 • İşi personele atama,
 • İş tarihçesi inceleme,
 • İşi iptal erme,
 • İşi tamamlama
 • 8. İstatistik modülüne sahip olup, bu modül ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir;

 • İş sayısı/miktarı raporlama,
 • Proje durumu istatistikleri (tamamlanma durumuna göre işler, işlerin birim dağılımları, iş tipi dağılımı, kaynak kullanım analizi, personel katkı analizi),
 • Personel durumu istatistikleri (tamamlanma durumuna göre işler, iş tipi dağılımı, proje atanma analizi, katkı analizi)
 • 9. Uygulamanın sahip olduğu modül ve özelliklerin kullanılabilmesi için hazır ekranlar bulunmaktadır,

  10. Modül ve özelliklerin uygulama içi programatik kullanım için olanak sağlamaktadır,

  11. Modül ve özelliklerin uygulama dışında web servisleri üzerinden kullanımı için REST API ile erişim imkânı sağlamaktadır,

  12. Uluslararası değerlendirme modeli olan SPICE II ve 10002 standartlarına uygundur.

  Sipariş için iletişime geçiniz

  1. Uygulama Asp.Net Core MVC ortamında geliştirilmiştir.

  2. Microsoft SQL Server, Oracle veya PostgreSQL veritabanı ile çalışmaktadır.

  3. Katman yönetimi özelliğine sahiptir,

  4. Lejant yönetimi özelliğine sahiptir,

  5. Herhangi ek bir harita sunucusu vb. uygulamaya ihtiyaç duymadan vektör verilerin OGC WFS formatında sunumunu gerçekleştirmektedir,

  6. Herhangi ek bir harita sunucu vb. uygulamaya ihtiyaç duymadan vektör verilerin sıkıştırılmış ve şifrelenmiş formatta istemciye iletilmesini sağlamaktadır,

  7. OGC WMS formatında yayınlanmış olan katmanların proxy mantığı ile uygulama üzerinden sunumu sağlamaktadır,

  8. Veritabanı bağımsız, uygulama kaynak kodları içinden katman oluşturma özelliğine sahiptir,

  9. Katman içinde yayınlanan veri niteliğine bağlı olarak ölçeğe göre önbelleğe alma, veri basitleştirme (geospatial simplifying), parçalı veri yükleme özelliklerine sahiptir,

  10. Vektör verilerin gösterimi için istemci taraflı çizim özelliğine sahiptir ve bu sayede sunucular üzerinde fazla yük oluşmasının önüne geçilmektedir,

  11. Katman verileri bir kez yüklendikten sonra yaklaşma/alan içinde gezinme vb. işlemler için tekrar sorgulama yapılmasını engelleyecek optimizasyonlar içerir,

  12. Dinamik lejant gösterim özelliğine sahiptir,

  13. Dinamik cluster gösterimi özelliğine sahiptir,

  14. İstemci taraflı kullanılabilecek harita bileşenine sahiptir,

  15. İstemci taraflı harita bileşeni Typescript dili ile kullanılmaktadır,

  16. Uygulamanın sahip olduğu modül ve özelliklerin kullanılabilmesi için hazır ekranlar bulunmaktadır,

  17. Modül ve özelliklerin uygulama içi programatik kullanım için olanak sağlamaktadır,

  18. Modül ve özelliklerin uygulama dışında web servisleri üzerinden kullanımı için REST API ile erişim imkânı sağlamaktadır.

  Sipariş için iletişime geçiniz

  1. Uygulama Asp.Net Core MVC ortamında geliştirilmiştir,

  2. Microsoft SQL Server, Oracle veya PostgreSQL veritabanı ile çalışmaktadır,

  3. Gerçek kişi bilgileri ile taşınmaz sorgulama,

  4. Tüzel kişi bilgileri ile taşınmaz sorgulama,

  5. Ada/parsel bilgileri ile taşınmaz sorgulama,

  6. Taşınmaza ait detay bilgileri sorgulama,

  7. Hisseye ait detay bilgileri sorgulama,

  8. Taşınmaz bilgisi ile kadastro bilgisi sorgulama,

  9. Sorgulama işlemleri için hazır ekranlar bulunmaktadır,

  10. Sorgulama işlemlerinin uygulama içi programatik kullanımı için olanak sağlamaktadır,

  11. Sorgulama işlemlerinin uygulama dışında web servisleri üzerinden kullanımı için REST API ile erişim imkânı sağlamaktadır.

  Sipariş için iletişime geçiniz

  Kurum ve kuruluşların bünyelerindeki finansal işlemleri tek bir çatı altında toplayarak aylık yıllık ve istenilen zaman aralığın içerisindeki ödeme planlamasını raporlayan otomasyondur. BPO, içerisindeki gelir ve gider tanımlama esnekliği birçok sektöre hitap etmektedir.

  BPO size ne kazandırır?

  1. Verilerinizi tek bir çatı altına toplamanızı sağlar.

  2. Ödemeler ve alacaklarla ilgili dokümanlar (fiş, fatura, dekont vb. evraklar) için dijital arşiv oluşturur.

  3. Erişim kolaylığı ile internete ulaşabilen her türlü cihazla kolaylıkla giriş yapılabilir.

  4. İstenilen aralıklarda finansal raporlama ile üst yönetime bilgilendirme sağlar.

  5. Veri tanımlama esnekliği sayesinde her türlü gelir ve giderin sınıflandırılması yapılabilmektedir.

  6. Tekrarlayan ödemelerin bir sefere mahsus tanımlanması ile tekrar bir tanımlama işlemi yapmaya gerek kalmadan sistem üzerinden takibi yapılabilir.

  7. Kurum ve kuruluşa ait banka kredi limitleri, nakit limitleri, teminat limitleri vb. finansal durum dağılımlarını ve bu durumla ilgili kullanımları grafiklerle gösterir.

  8. Çek, teminat mektubu, nakit kasa durumu, kredi kullanım durumu ve ödeme zamanları ile ilgili bilgileri grafiklerle sunabilir.

  9. Finansal hesaplama araçları ile kredi ödeme tablosu masrafları ile ilgili tabloları otomatik oluşturarak dokümante eder.

  Sipariş için iletişime geçiniz